CO TO JEST UZDRAWIANIE ENERGIAMI PRANICZNYMI

Zwrot „praniczne” pochodzi od sanskryckiego słowa „prana”, które oznacza energię życia. Jest to niewidzialna substancja, która utrzymuje ciało przy życiu i w zdrowiu. W języku chińskim nazywamy tą energię „chi” i tak mamy Taichi, w japońskim „ki” i tak powstało Aikido, po grecku to „neuma” a po hebrajsku „ruach”. Uzdrawianie Energią Praniczną jest procesem, który poprzez działanie na siły witalne człowieka ma wpływ na zdrowsze ciało fizyczne a tym samym przyspiesza proces zdrowienia. Zabieg polega na usunięciu zużytej, zanieczyszczonej energii i przesłanie na to miejsce świeżej, czystej energii życia. Uzdrawianie Praniczne nie wymaga kontaktu fizycznego. Jako uzdrowiciel pracujemy na systemie energetycznym człowieka, który to system otacza i przenika każdego.

JAK ROZUMIEĆ ISTOTĘ UZDRAWIANIA Uzdrawianie nie jest leczeniem w rozumieniu słownika medycznego, chociaż może przynieść efekty równorzędne, jest bowiem działaniem bezkontaktowym na warstwie ezoterycznej człowieka, po to by ją naprawić jeśli uległa niekorzystnym zmianom, gdyż prawidłowo działająca po procesie uzdrowienia wywoła samoistne, pozytywne zmiany w sferze ciała fizycznego. Ważnym elementem tego procesu jest wola do dobrowolnego poddania się nim oraz wiara uzdrawianego w ich powodzenie. Nie można też pominąć potencjału autosugestii osoby poddanej procesowi uzdrawiania, gdyż siła i możliwości tego zjawiska wciąż nie jest do końca wyjaśniona.

CZY I KOMU MOŻE ZASZKODZIĆ UCZESTNICZENIU W CZYNNOŚCIACH UZDRAWIANIA Nie są znane przypadki by komukolwiek uzdrawianemu zaszkodziły te czynności jeśli wykonują je osoby do tego przygotowane, posiadające potwierdzone dyplomem umiejętności. Zagrożenie jest po stronie uzdrowiciela, ponieważ podobnie jak lekarz wykonujący swoją prace i mogący ulec zakażeniu bakteriami, pasożytami lub wirusami pochodzącymi od pacjenta, tak i uzdrowiciel może nasycić swe ciało brudną energią pochodzącą od uzdrawianego, a także nieświadomie wywołać procesy chorobotwórcze i inne zmiany podobne do posiadanych przez uzdrawianego. Aby jednak tak się nie stało kursant w fazie szkolenia nabywa umiejętności skutecznego oczyszczania swojego ciała po przeprowadzonym procesie uzdrawiania. Jest to istotna informacja dla tych, którzy spontanicznie próbują swoich sił na tym polu bez odpowiedniego przygotowania.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UZDROWICIELEM Każdy z nas, oczywiście poza sceptykami, może zostać Uzdrowicielem Energią Praniczną, ponieważ każdy z nas jest obdarzony przez naturę takimi predyspozycjami, a nie rozwiniętymi w wyniku oczywistych zmian cywilizacyjnych. Tak naprawdę kurs Uzdrawiania Energią Praniczna tylko rozbudza w nas już istniejącą naturę uzdrowiciela. Czy zauważyłeś/aś jak malutkie kilkuletnie dzieci z niewytłumaczalnym zainteresowaniem przyglądają się niczym nie wyróżniającej się osobie ? Otóż dzieje się tak bo w przeciwieństwie do większości osób dorosłych widzą kolory aury tego człowieka, co przyciąga ich uwagę. Możesz być spokojny/a, bo to wysoce uduchowiona osoba. Na wyróżniająca aurę trzeba duchowo zapracować. Bez żadnych nadzwyczajnych wrodzonych zdolności możemy z łatwością poczuć i określić ciało energetyczne. Każdy z nas z otwartym i wnikliwym umysłem, w bardzo krótkim czasie, może nauczyć się podstawowych zasad i technik Uzdrawiania Pranicznego. Oczywiście jak w każdej dziedzinie jednym nauka przychodzi łatwiej, a innym trudniej.

PO CO NAM TAKIE UMIEJETNOŚCI Ponieważ możemy stosować techniki samouzdrowienia, a także pomagać bliskim, oraz tym, którzy nas o to poproszą i wierzą w skuteczność takich praktyk.

ETYKA UZDROWICIELA Chcąc zostać uzdrowicielem osoba musi posiadać wolę wykonywania tej misji, wiedzę o uzdrawianiu i umiejętności procesowe oraz podbudowę humanitarną wyrażającą się szacunkiem dla życia i człowieka . Winien także posiadać poszerzoną poza wymóg szkolny wiedzę ogólną z anatomii i fizjologii człowieka (stąd wiele osób trudniących się uzdrawianiem ma korzenie zawodowe w służbie zdrowia, chociaż nie zawsze się do tego przyznaje). Uzdrowiciel musi dbać o swój rozwój duchowy oraz o pielęgnowanie wrażliwości . Jeśli jest osobą wierzącą, powinien tę wiarę czynnie kultywować, a zwłaszcza zawarte w niej najcenniejsze wartości etyczne i postępować na co dzień w zgodzie z nimi. Uzdrowiciel winien medytować, aby pomnażać potencjał duchowy własny oraz uczestników medytacji. Jest to ważne gdyż wykonując swoje czynności korzysta z pomocy Najwyższego Stwórcy i darowanej nam przez Niego Energii Życia. Niemożliwym by było uzdrawiane energią własną uzdrowiciela, gdyż jest ona w nim w ilości skończonej. Wykonując zabieg uzdrowiciel jest „przekaźnikiem” Energii Życia do uzdrawianego. Przed zabiegiem poproś o moc uzdrawiającą (domyślnie prosisz Najwyższego Stwórcę), a po zabiegu podziękuj. Jeśli wykonujesz samouzdrawianie nie zapomnij też o tym.

JAK PRZEBIEGA UZDRAWIANIE W pierwszej kolejności poszukiwanie przyczyny dysfunkcji lub dolegliwości. Stoimy, siedzimy lub leżymy w ubraniu, bez urządzeń elektronicznych. Diagnozowanie odbywa się przy pomocy uwrażliwionej czakry dłoni. Sprawdzeniu podlega pole energetyczne oraz wszystkie czakry, które dają nam informację o pracy danych narządów i gruczołów. Uzdrowiciel wybiera odpowiednia technikę uzdrawiania. Do najczęściej stosowanych należą:

    • stosowanie białej prany, kolorowej prany
      uzdrawianie kryształami

  • Regularny udział w medytacjach celem harmonizacji czakr i wzmocnienia pola energetycznego